Wij gebruiken cookies om het winkelen bij BeFit2Day gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.× sluit deze melding
 
WINKELWAGEN: 0

BeFit2Day Superdeal

Gyronetics Universele Halterbank (zwart / grijs)

Gyronetics Universele Halterbank (zwart / grijs)

14995259.95
 

Algemene Voorwaarden van BeFit2Day

Laatste keer bijgewerkt op 30 juni 2015

 

BeFit2Day

Onder BeFit2Day wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de handelsnaam van iChica Ltd, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland. Het hoofdkantoor van BeFit2Day is gevestigd op het adres: Keizersgracht 560 Amsterdam, e-mailadres: [email protected] (contact is ook mogelijk via de contactpagina van de klantenservice, deze contactpagina is te vinden via http://klantenservice.befit2day.nl/support/home en vragen, klachten of opmerkingen kunnen als ticket worden verstuurd via http://klantenservice.befit2day.nl/support/tickets/new. BeFit2Day is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 69775559, Nederlands BTW-nummer NL858007435B01.


Algemeen

Op alle aanbiedingen van BeFit2Day zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de homepage www.befit2day.nl. Op verzoek zendt BeFit2Day een schriftelijk exemplaar.

Door bestelling geeft de koper te kennen dat de koper met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden van BeFit2Day akkoord gaat. BeFit2Day heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als een koper producten ontvangt die de koper niet heeft besteld, dan dient de koper BeFit2Day hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De koper draagt zorg voor de retourzending van deze producten. BeFit2Day vergoedt de verzendkosten voor deze retourzending aan koper en draagt zorg voor de levering van het bestelde product. Eventuele onjuistheden van door BeFit2Day aan de koper vermelde gegevens moeten direct door de koper aan BeFit2Day worden gemeld.

BeFit2Day.nl en Superdeals2Day.nl zijn handelsnamen van iChica Ltd en als zodanig onderdeel van iChica. Op BeFit2Day.nl staan ook andere dagelijkse Superdeals, zoals de dagelijkse horlogedeal van Watch2Day.nl. De koper kan met zijn of haar BeFit2Day account ook inloggen en shoppen bij andere shops van iChica.

Gegarandeerde prijs

BeFit2Day garandeert dat de prijzen binnen de gestelde 24 uur niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. BeFit2Day is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat BeFit2Day het betreffende product met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

De prijzen vermeld op de site zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Op sommige producten zoals voedingssupplementen is het lagere tarief van 6% van toepassing. Ook kan het tarief van 0% in bepaalde gevallen van toepassing zijn. Het van toepassing zijnde BTW tarief en het bedrag aan BTW staan afzonderlijk vermeld in de bevestigingse-mail die de koper ontvangt na het plaatsen van een bestelling.

 

De vermelde 'van-prijs' houdt in de adviesprijs van de fabrikant / leverancier danwel de prijs van een vergelijkbaar product binnen Nederland en België.

Verzendkosten

BeFit2Day brengt aparte verzendkosten in rekening, die kunnen variëren per product. De op de website vermelde verzendkosten hebben slechts betrekking op levering van producten binnen Nederland en België. In geval met de koper levering buiten Nederland en België wordt overeengekomen, zullen aan koper aanvullende verzendkosten in rekening worden gebracht.

Levering buiten Nederland en België

BeFit2Day levert in beginsel alleen binnen Nederland en België. Bij levering buiten Nederland kunnen afwijkende levertijden gelden.

Veilig betalen

BeFit2Day biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

- Creditcard (Mastercard of Visa): tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. In geval van betaling met creditcard wordt het aankoopbedrag met 3% verhoogd.
- Paypal: met paypal kan de koper zowel vanaf zijn bank- of girorekening, zijn creditcard of zijn paypalaccount geld overmaken. In geval van betaling via Paypal wordt het aankoopbedrag met 3% verhoogd.
- iDEAL: voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.

- Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.

Alle betalingen verlopen via de beveiligde betaalomgeving van Buckaroo, de gegevens van de koper zijn dus absoluut veilig.

Levering

BeFit2Day zal zich inspannen om de bestelde producten binnen het bij de aanbieding vermelde aantal werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits leverbaar door de leverancier aan BeFit2Day. Koper is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste afleveradres en het juiste e-mailadres. Een zending die vermist raakt als gevolg van een onjuist opgegeven afleveradres is voor rekening en risico van de koper. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan onder omstandigheden enige vertraging ontstaan in de bezorging.

Vermelde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. BeFit2Day houdt niet standaard voorraad aan en is bij de levering van het product afhankelijk van de snelheid waarmee de leveranciers producten leveren aan BeFit2Day. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

 

Indien een product in defecte staat is bezorgd bij de koper, dient de koper dit zo snel mogelijk (binnen 24 uur) per e-mail of via de contactpagina te melden aan de klantenservice van BeFit2Day. BeFit2Day draagt dan zorg voor de correcte afhandeling van de klacht en zal indien mogelijk het defecte product laten ophalen en vervangen door een onbeschadigd product. De koper dient ingeval van een defect ontvangen product altijd contact op te nemen met BeFit2Day per e-mail of via de contactpagina en dient de instructies van BeFit2Day omtrent de afhandeling van de klacht op te volgen. De klantenservice zal doorgaans vragen om foto's te e-mailen waarop de beschadiging zichtbaar is. 

 

In geval van een DPD zending vinden er 3 afleverpogingen plaats. Indien de zending driemaal niet kan worden afgeleverd, gaat de zending retour naar het magazijn (in de meeste gevallen is dit het magazijn in Duitsland). Indien koper geen bericht heeft ontvangen van DPD dient koper dit direct te laten weten aan BeFit2Day per e-mail of via de klantenservice contactpagina en het telefoonnummer door te geven waarop DPD koper kan bereiken, evenals het afleveradres waar de zending alsnog kan worden afgeleverd. DPD biedt de koper de mogelijkheid om het afleveradres nog te wijzigen terwijl de zending al onderweg is. Door de koper aangebrachte wijzigingen in het afleveradres zijn voor risico van de koper.

 

In geval van een PostNL zending vinden er 2 afleverpogingen plaats. Indien de zending tweemaal niet kan worden afgeleverd, heeft de koper vervolgens drie weken de tijd om het pakket af te halen op het PostNL afhaalpunt. Doet koper dit niet, dan gaat het pakket retour naar het magazijn (in de meeste gevallen is dit het magazijn in Nederland). Indien koper geen bericht heeft ontvangen van PostNL dient koper dit direct te laten weten aan BeFit2Day per e-mail of via de contactpagina.

 

Indien een zending 14 dagen na de verzenddatum onverhoopt nog niet is afgeleverd bij de koper of het afhaalpunt, dient de koper dit uiterlijk binnen een maand na de verzenddatum per e-mail aan BeFit2Day te melden.

 

Indien de zending die door BeFit2Day aan de klant is verstuurd, vermist is of indien de klant de ontvangst van het geleverde product betwist, wordt de klachtenprocedure van de betreffende transporteur gevolgd en de uitkomst hiervan afgewacht. Koper dient volledige medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de klachtenprocedure van de transporteur. In geval van een definitieve vermissing, als gevolg van een fout van de transporteur, zal BeFit2Day overgaan tot retourbetaling van het aankoopbedrag, danwel trachten alsnog het bestelde product te leveren.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel BeFit2Day haar uiterste best doet om de genoemde levertijden te respecteren kan BeFit2Day niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

De koper heeft tevens het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, aan BeFit2Day kenbaar te maken dat hij zonder verplichte opgave van redenen de koopovereenkomst wenst te ontbinden en zijn bestelling wenst te retourneren. Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan BeFit2Day retourneren, volgens de door de door BeFit2Day aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies. Op de achterzijde van de pakbon danwel in de bevestigingse-mail (afhankelijk van het product), staan de retourinstructies vermeld. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 14 dagen na ontvangst, conform de retourinstructies terug te sturen aan BeFit2Day. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending in een deugdelijke verpakking. BeFit2Day raadt de koper uitdrukkelijk aan om een retourzending aangetekend, verzekerd en in een deugdelijke verpakking te versturen. Indien een retourzending vermist raakt, de ontvangst van de retourzending betwist wordt (bijvoorbeeld omdat geen geldige handtekening is geplaatst, of indien de zending zou zijn afgeleverd op een tijdstip dat het kantoor / magazijn niet open is, of de handtekening ontbreekt) of beschadigd raakt, dient de koper als afzender van de retourzending (voor wiens rekening en risico de retourzending plaatsvindt), de klachtenprocedure te starten bij de vervoerder en de vervoerder aan te spreken. Koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of de ontvangst van de retourzending betwist wordt.

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal BeFit2Day binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen op de rekening waarmee het product is betaald.

 

Indien koper de bestelling wenst te annuleren, terwijl de bestelling zich al in het verzendtraject bevindt, komen de retourkosten voor deze bestelling voor rekening van de koper. BeFit2Day rekent hier hetzelfde verzendtarief per collo dat op dat moment voor heenzendingen geldt, door aan de koper en brengt dit in mindering op het retour te betalen aankoopbedrag. Ook voor items en orders waarvoor 'gratis verzending' geldt, worden de retourkosten die van toepassing zijn, in mindering gebracht op het retour te betalen aankoopbedrag. Een voorbeeld ter verduidelijking: een bestelling met een gewicht van 108 kg die verkocht is zonder afzonderlijke verzendkosten ('gratis verzending'), wordt op verzoek van de koper geannuleerd terwijl de zending al onderweg is. Het betreft hier een zending van 4 colli. De verzendkosten die BeFit2Day op dat moment rekent voor de  verzending van 4 colli worden in mindering gebracht op het retour te betalen aankoopbedrag (het BeFit2Day reguliere verzendtarief voor 1 collo is sinds januari 2013 EUR 5,95 dus voor 4 colli EUR 23,80). De bestelling van een product dat aangeboden wordt met 'gratis verzending' betekent dus alleen 'gratis heenzending aan de koper'. Wordt een dergelijke bestelling gevolgd door een annuleringsverzoek door de koper en een retourzending, dan zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de koper. 

 

De koper heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping, dat de koper hier kan openen.

 

De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd

De volgende producten kunnen in het geheel niet worden geretourneerd: a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop BeFit2Day geen invloed heeft; b) producten die: i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld: ondergoed, sport BH's, afslankpleisters of epilatoren); iii) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; iv) snel kunnen bederven of verouderen; c) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) kranten en tijdschriften.

 

Retouradres

Het adres voor retourzending staat aangegeven op de pakbon of in de bevestigingse-mail (afhankelijk van het artikel). Het retouradres is niet voor alle artikelen hetzelfde. 

 

De ordergegevens (ordernummer, NAW gegevens van de koper) dienen altijd bij de retourzending te worden gevoegd. In bepaalde gevallen, zoals bij retourzending van een defect product, zal een ander retouradres van toepassing kunnen zijn (bijvoorbeeld het adres van het magazijn). Indien mogelijk laat BeFit2Day artikelen die in defecte staat zijn bezorgd bij de koper, ophalen door de vervoerder.

In geval van een product dat bij ontvangst defect blijkt te zijn, dient koper binnen 24 uur na ontvangst van het product contact op te nemen met de klantenservice per e-mail of via de klantenservice contactpagina en de instructies van de klantenservice op te volgen. 

Garantie

De ‘niet-goed-geld-terug-garantie’ bij BeFit2Day staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. BeFit2Day betaalt, na ontvangst van hetgeen verzonden, het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. BeFit2Day garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de koper geleverde product. De garantietermijn van BeFit2Day komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan
- onoplettendheid, of
- opzettelijke beschadiging, of
- nagelaten verzorging.

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan BeFit2Day zonder toestemming van BeFit2Day herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

 

BeFit2Day Social Media


Vragen of opmerkingen over individuele bestellingen, kan de koper of gebruiker per e-mail of via de contactpagina richten aan de klantenservice. Social media pagina's zoals de BeFit2Day Facebook pagina zijn hier uitdrukkelijk niet voor bedoeld en daarenboven vanwege privacy overwegingen niet geschikt. BeFit2Day behoudt zich het recht voor om opmerkingen van de social media pagina's te verwijderen en een gebruiker in geval van misdraging toegang tot de betreffende social media pagina's en/of de website te ontzeggen.


Persoonsgegevens en Privacy

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door BeFit2Day nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op www.BeFit2Day.nl en de gegevens in te zien in het "Mijn Account" gedeelte van de website.

BeFit2Day zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en zullen nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Voor het uitvoeren van de bestelling is het BeFit2Day toegestaan de gegevens van de koper te verstrekken aan derde partijen die in opdracht van BeFit2Day zorgdragen voor de verpakking en verzending van de bestelling. BeFit2Day garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens, behalve voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, verder niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

BeFit2Day behoudt zich het recht voor om, indien de rechten om producten en diensten te verkopen via www.befit2day.nl, worden overgedragen aan een andere rechtspersoon (door iChica Ltd), de NAW gegevens, het e-mailadres en de bestelhistorie van de koper over te dragen aan deze rechtspersoon. De koper gaat ermee akkoord dat hij, als klant van BeFit2Day / BeFit2Day.nl, schriftelijk of per e-mail door deze rechtspersoon kan worden benaderd. BeFit2Day behoudt zich tevens het recht voor om de NAW gegevens (voor zover bekend) en het e-mailadres van een persoon die zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van BeFit2Day, over te dragen aan deze rechtspersoon.

Wet- en Regelgeving

Op alle rechtsbetrekkingen tussen BeFit2Day en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

 
U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden en opslaan, en eventueel uitprinten voor uw administratie:
 
Algemene Voorwaarden van BeFit2Day  Algemene_Voorwaarden_BeFit2Day.pdf