Wij gebruiken cookies om het winkelen bij BeFit2Day gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.× sluit deze melding
 
WINKELWAGEN: 0

BeFit2Day Superdeal

Krachtstation Met Losstaande Fitnessbank

Krachtstation Met Losstaande Fitnessbank

59995899.95
 

Privacy Policy van BeFit2Day

Privacy statement

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product koopt via www.befit2day.nl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer: BeFit2Day bv

Onderdeel van: Dealconomy bv

Adres: Keizersgracht 560-5

Postcode + woonplaats: 1017 EM Amterdam

 

E-mail:[email protected]

KvK: 69758743

 

BeFit2Day BV is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. BeFit2Day is verantwoordelijke in de zin van de AVG. BeFit2Day bv is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens BeFit2Day, waaronder www.befit2day.nl.  

 

BeFit2Day verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de klantadministratie, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door BeFit2Day opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst tussen consument en BeFit2Day. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor BeFit2Day om de overeenkomst uit te voeren.

 

BeFit2Day gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt BeFit2Day altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door BeFit2Day worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

1. voor het uitvoeren van de overeenkomst: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens;

2. voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden (indien gewenst): uw e-mailadres en naam;

3. voor het behandelen van klachten: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk via het modelformulier op de site en door middel van de nieuwsbrief.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

1. in het geval van uitvoering van de overeenkomst: twee jaar na de dag van de laatste aankoop;

2. in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

3. in het geval van het behandelen van klachten: na afhandeling van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de verkoop maakt BeFit2Day gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor BeFit2Day, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het leveren van de producten maakt BeFit2Day gebruik van een externe fulfilmentpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van producten worden verstrekt aan de fulfilmentpartij. Voor de verzending van de producten maakt de fulfilmentpartij gebruik van sub-verwerkers. De externe fulfilmentpartij is:

 

1. Minc Groep BV

 

Voor het innen van betalingen maakt BeFit2Day gebruik van externe payment providers. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment providers. De externe payment providers zijn:

 

1. iDeal

2. Mastercard

3. Visa

4. Paypal

5. Afterpay

6. Maestro

7. Mister Cash

8. Buckaroo

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt BeFit2Day gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider. De externe E-mail Service Provider is:

 

1. Efuture

 

Het staat BeFit2Day vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van BeFit2Day  ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van BeFit2Day bv. In ieder geval wordt opgenomen op de zwarte lijst personen die:

 

1. ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van BeFit2Day bv;

2. ten onrechte herhaaldelijk negatieve berichten plaatst op platforms of sociale media, met als doel Befit2Day bewust schade te berokkenen.